องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2564

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2564

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 28 อัตรา ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชการดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ