Avatar

สำนักงาน ก.พ.ร. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ 50 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 9 พ.ย. 63-15ม.ค.64

สำนักงาน ก.พ.ร. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ 50 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักพัฒนาระบบราชการ จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี, มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 35 ปี

การรับสมัคร
-สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
https://opdc.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร