Avatar

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 139 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 139 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รวมจำนวน 139 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี จำนวน 7 อัตรา รับสมัคร 4 – 12 พฤศจิกายน 2563
– 
รายละเอียด

2. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

3. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จำนวน 12 อัตรา รับสมัคร 3 – 9 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

4. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

5. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

6. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

7. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จำนวน 9 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

8. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 17 อัตรา รับสมัคร 9 – 17 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

9. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร 11 – 18 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

10. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

11. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 อัตรา รับสมัคร 9 – 13 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

12. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 อัตรา รับสมัคร 2 – 10 พฤศจิกายน 2563
– รายละเอียด

Avatar

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 
https://sepo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ