Avatar

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 62 อัตรา  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทรศัพท์ 02-141-3052

ประกาศรับสมัคร