Avatar

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(กรมการพัฒนาชุมชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 62 อัตรา
รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 62 อัตรา  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทรศัพท์ 02-141-3052

ประกาศรับสมัคร

 

Avatar

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 31 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– 
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ