กรมสุขภาพจิตได้เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2560...

2017-08-07


บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับคนพิการเข้าทำงาน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560...

2017-08-07


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18 อัตรา...

2017-08-05


ประกาศ!!! จากกรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน24 อัตรา...

2017-07-28


ประกาศ!!!จากกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา...

2017-07-27


มาแล้ว!!! สพป.จังหวัดสุรินทร์เขต2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 9 อัตราดังนี้...

2017-07-27


มาแล้ว!!! กรมการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม-8 สิงหาคม 2560...

2017-07-27


ด่วน!!! สำหรับคนอุบลราชธานีสพป.อบ.1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 53 อัตรา...

2017-07-24


องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 234 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560...

2017-07-21


มาแล้ว!!! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560...

2017-07-21


มาแล้ว!!! กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2560...

2017-07-20


เปิดสอบแล้ว!!! ท้องถิ่น อบต 2560 เปิดรับสมัคร 19 ก.ค.60 นี้ จำนวน 21,605 อัตรา...

2017-07-18


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...


บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักง...


เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 41 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ...


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้...


บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดเปิดรับสมัครลูกจ้าง 330 อัตรา บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดเปิดรับสมัครลูกจ้า...


กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ...


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เปิดรับสมัครข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เ...


 KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรั...


เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปร...