มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 29 กันยายน 2560...

2017-09-15


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(จังหวดนนทบุรี)เปิดรับสมัคร จำนวน 35 อัตรา...

2017-09-08


กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับพนักงาน (ปวส.)จำนวน 6 อัตราตั้งวันที่ 20 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-09-07


สำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 15 อัตราตั้งแต่ที่ 14 กันยายน ถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ...

2017-09-07


หางานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เปิดสมัครสอบบุคคลเข้าคัดเลือกข้าราชการจำนวน 13 อัตรา...

2017-08-31


สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบข้าราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-08-25


สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้เปิดสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการ 715 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560...

2017-08-22


เปิดสอบตำรวจเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา รับทั้งชายและหญิง...

2017-08-21


กรมทางหลวงชนบทได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการจำนวน 9 อัตราตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2560...

2017-08-20


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา...

2017-08-16


กรมชลประทาน ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2560...

2017-08-12


สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2560...

2017-08-10


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...


บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักง...


เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 41 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดสอบแล้ว!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ...


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้...


บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดเปิดรับสมัครลูกจ้าง 330 อัตรา บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดเปิดรับสมัครลูกจ้า...


กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ...


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เปิดรับสมัครข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เ...


 KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรั...


เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปร...