กรมราชทัณฑ์เปิดสอบข้าราชการจำนวน 300 อัตรา ...

2017-11-15


กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ...

2017-11-14


กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา...

2017-11-13


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวนมาก...

2017-11-10


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 79 อัตรา...

2017-11-09


กรมทางหลวงชนบทเปิดสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา( วุฒิ ปริญญาตรี,ปวส )...

2017-11-09


กรมทรัพยากรน้ำได้มีการเปิดสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ...

2017-11-24


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ...

2017-10-13


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา ...

2017-09-23


กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 22 กันยายน พ.ศ. 2560...

2017-08-25


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดสอบข้าราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ...

2017-08-25


กรมทางหลวง เเห่งประเทศไทยได้เปิดสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560...

2017-08-22


ข่าวประจำวัน ( ใหม่ล่าสุดในรอบวัน )


กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ...


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 38 อัตรา กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เปิดรับสมัครข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เ...


 KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน KBank Contact Center ธนาคารกสิกรไทย เปิดรั...


เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปร...


เปิดสอบครูกรุงเทพมหานครจำนวน 229 อัตรา เปิดสอบครูกรุงเทพมหานครจำนวน 229 อัตรา...


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 46 อัตรา กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ...


มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา มาแล้วเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2...


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 15 อั...


โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำน...