โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก


2017-12-07 1852 ผู้เข้าชม
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย มีความประสงค์จะรับสมัครคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งรายละเอียดดังนี้ 
ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา (พกส.)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (พกส.)
3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
7. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
8. พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย โทรศัพท์ 045-691516 , 045-692020 ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 15 ธันวาคม 2560
- สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. – 11.00 น. สอบการปฏิบัติ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 
- สถานที่สอบ ห้องประชุมมงคลวุฒิ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม 2560
- ขึ้นบัญชีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากมีการสอบคัดเลือกใหม่ในตำแหน่งเดียวกัน ถือเป็นการยกเลิกบัญชีเดิม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ 3 มกราคม 2561 และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 มกราคม 2561 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ssko.moph.go.th , www.utp.go.th หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ข้างล่าง
 
เอกสารประกอบการสมัคร -อ่านเพิ่มเติม
 
แหล่งที่มา http://www.utp.go.th/index.php/infomation/job/346-601201_recruit
 งานดีแนะนำ