กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา


2017-12-07 367 ผู้เข้าชม

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโบราณคดี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง คีตศิลปิน (ไทย) (ชาย)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

10. ตำแหน่ง นักภาษาโบราณ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

13. ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

14. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

15. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

16. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/
เอกสารประกอบการสมัครสอบ-ไฟล์แนบ
 งานดีแนะนำ