กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดสอบข้าราชการจำนวน 2 อัตรา(วุติ ปริญญาตรี )


2017-12-06 157 ผู้เข้าชม
ประกาศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ โดยเริ่มเปิดให้สมัครสอบตั้งแต่วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
 
ตำแหน่ง :   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :  15,000-16,500 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 
การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอยื่นใยสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่กลุ่ม บริหางานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั้น 21  ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ตั้งแต่วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ภาคเช้าเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
 
เอกสารประกอบการสมัคร - ไฟล์แนบ
 งานดีแนะนำ