สมัครงาน “บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด” เปิดรับสมัครพนักงาน หางาน ตำแหน่งที่สนใจ


2017-11-28 650 ผู้เข้าชม
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย จึงได้กำหนดและยึดมั่นในวัฒนธรรมการดำเนินงานที่จะ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีวัฒนธรรมของพนักงานให้“เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ทำให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ควบคู่ไปกับประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร
 
สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน
 
ตำแหน่งที่ยังเปิดรับสมัคร
 1. ตำแหน่งวิศวกรขนถ่ายน้ำมัน
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
  • ปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64
 2. ตำแหน่งวิศวกรความปลอดภัย
  คุณสมบัติ :
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวรรกรมเคมี วิศกรรมเครื่องกล ความปลอดภัย/อาชีวอนามัย) หรือเทียบเคียงประสบการณ์ ไม่มี หรือเคยทำงานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม หรือเทียบเคียง
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64
 3. ตำแหน่งวิศวกรเคมี
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาโทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64
 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ
  คุณสมบัติ :
  • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Business Analyst อย่างน้อย 2 ปี
  • เคยทำงานใน Project อย่างน้อย 5 Projects ขึ้นไป
  • สามารถเขียนโปรแกรม VB.Net, Web Service, PHP, SQL
   *สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ 
 

การรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจสมัครงานบริษัท น้ำมันบางจากปิโตเลียม จำกัด สามารถสมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายมาที่ hr@bangchak.co.th

รายละเอียดเพื่มเติม  -คลิกเพื่ออ่าน
 งานดีแนะนำ