กรมพัฒนาที่ดินเปิดสอบพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา


2017-11-25 246 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาที่ดินเปิดสอบพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งเปิดสอบพนักงานราชการ          
ชตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :  18000 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
ตำแหน่งว่าง :    4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์แนบ
 
 งานดีแนะนำ