กรมราชทัณฑ์เปิดสอบข้าราชการจำนวน 300 อัตรา


2017-11-15 174 ผู้เข้าชม
เรื่อง การสอบเเข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
เงินเดือน :    10840-12650 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
เปิดรับสมัคร :    300 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวท.
                            - ปวส.
                            - อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :    ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ    ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

เปิดรับสมัคร :   วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  สมัครสอบที่เว็บไซต์   http://correct.thaijobjob.com 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์แนบ
 งานดีแนะนำ