กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 22 กันยายน พ.ศ. 2560


2017-08-25 304 ผู้เข้าชม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการจำนวน 13 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ  นายช่างสำรวจ (13 อัตรา)
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดคุณสมบัติ    
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชา   โยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป
 
สมัครสอบได้ที่ http://https://forest.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  - 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด24 ชั่วโมง
 
เอกสารประกอบการสมัคร "คลิกเพื่ออ่าน"
 
 งานดีแนะนำ