สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดสอบข้าราชการ 40 อัตรา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560


2017-08-25 232 ผู้เข้าชม
ด่วนๆ!!! สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 40 อัตรา โดยการรับสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่การเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก)
เปิดรับสมัคร 40 อัตรา
เงินเดือนเริ่มต้น 15000-16500 บาท
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
2.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลแลพการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
 
สมัครสอบได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่การเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ http://www.budhosp.go.th
 งานดีแนะนำ