ด่วน!!! กรมการปกครองเปิดได้รับสมัครพนักงานราชการจำนวนมากในหลายจังหวัด หลายอัตรา เริ่มสิงหา 2560นี้


2017-07-31 1621 ผู้เข้าชม
ประกาศจาก กรมการปกครอง ได้เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตามจังหวัดต่อไปนี้  
1.จังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปกครอง 
อัตราเงินเดือน :    10,430 บาท
เปิดรับ :   12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ม.ปลายคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร: ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการปกครอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง(ชั้น4) ตั้งแต่วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศรับสมัคร : เอกสารแนบ
เว็บไซต์ :    http://www.lampang.go.th

2.จังหวัดอุบลราชธานี        
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
เปิดรับ :   2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
เปิดรับสมัครส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการปกครอง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น3) วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :  เอกสารแนบ 
เว็บไซต์ :    http://www.ubondopa.com
 
*********************************************************************************************************** ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราเงินเดือน :    10,430 บาท
เปิดรับ :  20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร :  ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการปกครอง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น3) วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :  เอกสารแนบ
เว็บไซต์ :    http://www.ubondopa.com
   
3.จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
เปิดรับ : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
เปิดรับสมัคร :    ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการปกครอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น3) วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :เอกสารแนบ   
เว็บไซต์ :  http://www.dopa.go.th

4.จังหวัดชัยภูมิ        
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราเงินเดือน :    10,430 บาท
เปิดรับ :  17 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร :    ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการปกครอง ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (ชั้น3)วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร : เอกสารแนบ
เว็บไซต์ :   http://www.dopachaiyaphum.com

5.จังหวัดอุตรดิตถ์
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
เปิดรับ :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
เปิดรับสมัคร :  ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องระชุมการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น4)วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครเอกสารแนบ
เว็บไซต์ :    http://www.uttaradit.go.th
*********************************************************************************************************** ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง 
อัตราเงินเดือน :    10,430 บาท
เปิดรับ : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดรับสมัคร : ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องระชุมการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น4)วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร : เอกสารแนบ    
เว็บไซต์ :    http://www.uttaradit.go.th

6.จังหวัดสุพรรณบุรี         
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ปกครอง 
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
เปิดรับ :   4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ การขาย การตลาด เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัคร :    ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น4)วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :  เอกสารแนบ
เว็บไซต์ :    http://www.dopa.go.th

 
 งานดีแนะนำ